News

Trwa nabór do Liceum dla Dorosłych

Trwa nabór do Liceum dla Dorosłych nazywanego popularnie „wieczorówką”. Jeśli jesteś absolwentką/em zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły podstawowej lub gimnazjum możesz uczyć się w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Nauka u nas kończy się egzaminem maturalnym.

Liceum dla Dorosłych przy ulicy Puszkina 31 istnieje od 1972 roku. 48 lat tradycji i doświadczeń w kształceniu dorosłych gwarantuje wysoką skuteczność.

Jest to szkoła publiczna o stacjonarnej formie kształcenia, w której nie pobiera się czesnego oraz wpisowego. Lekcje odbywają się w dni powszednie, trzy razy w tygodniu w godz. 16.00-21.00. Uczniowie są oceniani na bieżąco, podobnie jak w szkołach dla młodzieży. Promocja następuje po każdym kolejnym semestrze. Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna, czynna również w godzinach popołudniowych, duży wygodny parking oraz kawiarenka. Szkoła posiada windę, dzięki czemu jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Ucząc się u nas, możesz brać udział w imprezach kulturalno-dydaktycznych: wycieczkach, wspólnych wyjściach do kina i teatru.

Podania (druk do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły), trzy fotografie oraz świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, podstawowej lub gimnazjalnej należy składać w sekretariacie szkoły.

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Puszkina 31
66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat jest czynny codziennie w godz. 8.00-14.30.
Serdecznie zapraszamy.

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe