News

Współpraca I LO z najlepszymi uczelniami w kraju

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie, rozpoczęło ścisłą współpracę z dwiema największymi uczelniami z Polsce czyli Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Filologii Polskiej i Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu.

Porozumienie się I LO z tymi dwiema uczelniami to wynik realizacji w minionym roku szkolnym cyklu wideokonferencji PUSZKIN ON-LINE, gdzie uczniowie I LO uczestniczyli między innymi w wykładach dr hab. Tomasza Słomki.

9 lipca br. prof. Mariusz Biniewski spotkał się z dr Justyną Godlewską-Szyrkową Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz z dr hab. Tomaszem Słomką w celu omówienia zasad współpracy między tymi dwiema placówkami.

W ramach tejże współpracy planowane jest:

1. Utworzenie klasy patronackiej w ramach funkcjonujących w I LO w Gorzowie Wlkp. klas humanistycznych.

2.  Udział uczniów w wykładach on-line i w zajęciach w formie stacjonarnej prowadzonych przez kadrę dydaktyczną i naukową WNPiSM UW.

3. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów.

4. Umożliwienie uczniom przygotowującym się do olimpiad i konkursów indywidualnych i grupowych  konsultacji ze specjalistami pracującymi na WNPiSM UW.

5. Pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie (tzw. „nocny maraton maturalny”).

6. Warsztaty  dotyczące  debat, wystąpień publicznych, krytycznej oceny różnych źródeł informacji i innych kompetencji kluczowych.

7.Współorganizowanie seminariów, wykładów i warsztatów z historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej dla nauczycieli z Gorzowa Wlkp. i okolic.

8. Warsztaty dotyczące pracy samorządów i funkcjonowania  Rad Miasta  dla Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Współpraca z drugą uczelnią czyli Uniwersytetem Adam Mickiewicza w Poznaniu, rozpocznie się w nowym roku szkolnym od uczestnictwa uczniów naszego liceum w zajęciach szkoły żywej łaciny co przełoży się również na propozycję placówki dla drugoklasistów.

Poznańska uczelnia planuje także wesprzeć I LO w organizacji warsztatów, konferencji oraz spotkań on-line dla chętnych uczniów gorzowskiego liceum.

Relacja w Radiu Gorzów: https://www.radiogorzow.pl/89801/wspolpraca-i-lo-z-najlepszymi-uczelniami-w-kraju/

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe