News

Olimpiady, olimpiady, olimpiady…

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram olimpiad na rok szkolny 2020/2021.

Opublikowaliśmy terminy olimpiad na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje na stronie: https://bit.ly/3jU3P88

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe