News

UWAGA MATURZYŚCI! CZAS NA WYNIKI…

DRODZY MATURZYŚCI!

11 sierpnia br. (wtorek) w godz. 1000 – 1300 będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wg następującego harmonogramu:

kl. 301 – aula (wejście główne od strony boiska)
kl. 302 – gab. 15 (wejście od strony boiska)
kl. 303 – gab. 28 (wejście główne)
kl. 304 – gab. 30 (wejście od strony boiska)
kl. 305 – gab. 39 (wejście główne)
kl. 306 – gab. 41 (wejście od strony boiska)

Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – gab. 1 (wejście główne)
Absolwenci z lat ubiegłych I Liceum Ogólnokształcącego – gab. 8 (wejście główne)

UWAGA

Podczas odbierania wyników obowiązują takie same procedury jak podczas matur, tzn.:

– prosimy zachować minimum 1,5 – 2 m dystans i nie gromadzić się w grupy na terenie szkoły;
– należy zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą;
– należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu;
– rekomenduje się odbiór zaświadczeń w rękawiczkach.

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe