News

I LO PAMIĘTA O POWSTANIU WARSZAWSKIM

Zawsze szanowaliśmy i będziemy szanować ludzi dla których słowo patriotyzm to nie gadanie ale działanie. Dlatego mówimy „CHWAŁA BOHATEROM”…
Społeczność I LO

„…Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców…”

Relacja z uroczystości ku czci powstańców warszawskich w Radiu Gorzów:  https://www.radiogorzow.pl/90551/gorzowianie-pamietaja-o-powstancach-warszawskich/

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe