News

Życzenia od Gorzowskiego Klubu Rotariańskiego

Gorzowski Klub Rotariański składa specjalne życzenia społeczności I LO w Dniu Edukacji Narodowej.

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe