News

Wymierna pomoc I LO dla gorzowskiego Hospicjum

1 084,49 zł – to kwota, którą udało się uczniom i nauczycielom I LO zebrać w ramach akcji „POLA NADZIEI 2021”. Zebrane środki zbieraliśmy dla potrzebujących w gorzowskim Hospicjum św. Kamila.

Naszymi wspaniałymi wolontariuszami, którzy rozprowadziły cebulki żonkili na terenie szkoły, byli: Tobiasz Węglarz i Maja Hajduk z klasy 306 P oraz Patrycja Krasowska, Aleksandra Sulżyc i Gabriela Kisielewska z klasy 204. Do sukcesu akcji w naszej szkole przyczynili się w znacznym stopniu również darczyńcy, tj. nauczyciele, dyrekcja I LO, uczniowie i rodzice.

Przypomnijmy, że w ramach akcji w minionym roku udało się nam zebrać dla Hospicjum dokładnie 776,20 zł. 

Po raz kolejny okazało się, że I LO SERCEM STOI. WIELKIE PODZIĘKOWANIA W WASZĄ STRONĘ !!!

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe