News

Klasa patronacka” prowadzona przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Podczas ostatniej wizyty delegacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. doprecyzowano szczegóły współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Podmiotem projektu „klasy patronackiej” są uczniowie fakultetu wiedzy o społeczeństwie. Celem patronatu jest umożliwienie tej grupie uczniów pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk społecznych i prawnych, zorganizowanie dodatkowej formy realizacji, utrwalania i poszerzania treści programowych oraz promocja oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Uczniowie I LO w Gorzowie Wlkp.  będą mogli korzystać z oferty naukowo- dydaktycznej wydziału, księgozbioru, elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz pomocy merytorycznej w przygotowaniu do konkursów i olimpiad (np. w formie zdalnych i stacjonarnych seminariów z wykładowcami uniwersyteckimi). Poza tym kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną wydziału oraz z doktorantami i studentami przyczyni się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. 

W ramach  współpracy  zainicjowanej  pomiędzy placówkami w 2020 r.  nauczyciele I LO mają  możliwość brania udziału w spotkaniach naukowych, korzystania z konsultacji  kadry naukowo-dydaktycznej wydziału, a  także uczestniczenia w wypracowanej wspólnie ofercie  konsultacji dotyczących  m.in.  współczesnego życia politycznego i społecznego.

Obie strony są otwarte na nowe działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia.

Koordynatorami projektu ze strony I LO w Gorzowie Wlkp.  jest mgr Kamila Szymankiewicz, z kolei Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego reprezentuje dr hab. Tomasz Słomka.

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe