News

Ekologiczny konkurs Miasta Gorzów

Miejski Zespół „Zielony Gorzów” ogłasza konkurs skierowany do uczniów gorzowskich szkół. Podczas ostatniego posiedzenia Zespół przyjął propozycję, aby rozstawić w mieście znaki informujące kierowców o zakazie parkowania na terenach zielonych.

Przedmiotem konkursu jest wymyślenie ciekawego i kreatywnego hasła bądź zaprojektowanie znaku, który będzie przypominał kierowcom o obowiązującym zakazie.

Propozycje można zgłaszać do 10 grudnia do Wydziału Ochrony Środowiska. Organizator przewiduje nagrodę rzeczową za najlepszą zgłoszoną propozycję.

Zdjęcie: Urząd Miasta Gorzów
Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe