News

Stypendia motywacyjne

Posted on

Uczniowie kl. III ZSO nr 1 którym przyznano stypendium motywacyjne za osiągnięcia uzyskane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły 11 sierpnia 2020 r. w godzinach od 08:00 do 14:30.

Osoby które nie odbiorą stypendium osobiście proszone są o udzielenie pisemnego upoważnienia osobie odbierającej stypendium.

News

I LO PAMIĘTA O POWSTANIU WARSZAWSKIM

Posted on

Zawsze szanowaliśmy i będziemy szanować ludzi dla których słowo patriotyzm to nie gadanie ale działanie. Dlatego mówimy „CHWAŁA BOHATEROM”…
Społeczność I LO

„…Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej). Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców…”

Relacja z uroczystości ku czci powstańców warszawskich w Radiu Gorzów:  https://www.radiogorzow.pl/90551/gorzowianie-pamietaja-o-powstancach-warszawskich/

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe

News

UWAGA MATURZYŚCI! CZAS NA WYNIKI…

Posted on

DRODZY MATURZYŚCI!

11 sierpnia br. (wtorek) w godz. 1000 – 1300 będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wg następującego harmonogramu:

kl. 301 – aula (wejście główne od strony boiska)
kl. 302 – gab. 15 (wejście od strony boiska)
kl. 303 – gab. 28 (wejście główne)
kl. 304 – gab. 30 (wejście od strony boiska)
kl. 305 – gab. 39 (wejście główne)
kl. 306 – gab. 41 (wejście od strony boiska)

Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – gab. 1 (wejście główne)
Absolwenci z lat ubiegłych I Liceum Ogólnokształcącego – gab. 8 (wejście główne)

UWAGA

Podczas odbierania wyników obowiązują takie same procedury jak podczas matur, tzn.:

– prosimy zachować minimum 1,5 – 2 m dystans i nie gromadzić się w grupy na terenie szkoły;
– należy zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą;
– należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu;
– rekomenduje się odbiór zaświadczeń w rękawiczkach.

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe

News

Współpraca I LO z najlepszymi uczelniami w kraju

Posted on

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie, rozpoczęło ścisłą współpracę z dwiema największymi uczelniami z Polsce czyli Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Filologii Polskiej i Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu.

Porozumienie się I LO z tymi dwiema uczelniami to wynik realizacji w minionym roku szkolnym cyklu wideokonferencji PUSZKIN ON-LINE, gdzie uczniowie I LO uczestniczyli między innymi w wykładach dr hab. Tomasza Słomki.

9 lipca br. prof. Mariusz Biniewski spotkał się z dr Justyną Godlewską-Szyrkową Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz z dr hab. Tomaszem Słomką w celu omówienia zasad współpracy między tymi dwiema placówkami.

W ramach tejże współpracy planowane jest:

1. Utworzenie klasy patronackiej w ramach funkcjonujących w I LO w Gorzowie Wlkp. klas humanistycznych.

2.  Udział uczniów w wykładach on-line i w zajęciach w formie stacjonarnej prowadzonych przez kadrę dydaktyczną i naukową WNPiSM UW.

3. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów.

4. Umożliwienie uczniom przygotowującym się do olimpiad i konkursów indywidualnych i grupowych  konsultacji ze specjalistami pracującymi na WNPiSM UW.

5. Pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie (tzw. „nocny maraton maturalny”).

6. Warsztaty  dotyczące  debat, wystąpień publicznych, krytycznej oceny różnych źródeł informacji i innych kompetencji kluczowych.

7.Współorganizowanie seminariów, wykładów i warsztatów z historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej dla nauczycieli z Gorzowa Wlkp. i okolic.

8. Warsztaty dotyczące pracy samorządów i funkcjonowania  Rad Miasta  dla Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Współpraca z drugą uczelnią czyli Uniwersytetem Adam Mickiewicza w Poznaniu, rozpocznie się w nowym roku szkolnym od uczestnictwa uczniów naszego liceum w zajęciach szkoły żywej łaciny co przełoży się również na propozycję placówki dla drugoklasistów.

Poznańska uczelnia planuje także wesprzeć I LO w organizacji warsztatów, konferencji oraz spotkań on-line dla chętnych uczniów gorzowskiego liceum.

Relacja w Radiu Gorzów: https://www.radiogorzow.pl/89801/wspolpraca-i-lo-z-najlepszymi-uczelniami-w-kraju/

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe

News

Wakacje z siatkówką plażową na Puszkina

Posted on

Siatkarski „Wiśniowy puchar lata” 2020 ruszył pełną parą. W dzisiejszym turnieju udział wzięło sześć zespołów. Po rozegraniu 15 spotkań systemem „każdy z każdym” zwyciężyli Arkadiusz Nawrot i Dominik Koliński (Ja i On) wyprzedzając Michała Kaniowskiego i Jakuba Kaczmarka (My). O brązowych medalach zdecydowały małe punkty. Najwięcej uzbierali Jakub Krasowski i Igor Śniady (Półabsolwenci) wyprzedzając Kacpra Siewruka i Dominika Czerwińskiego (Studenci) oraz Krzysztofa Kiełbusa i Macieja Olejniczaka (Waga ciężka).

W klasyfikacji Grand Prix prowadzi Jakub Krasowski przed Dominikiem Czerwińskim. Na trzecim miejscu ex aequo Igor Śniady oraz dzisiejsi zwycięzcy Arek Nawrot i Dominik Koliński.

Wszystkich zainteresowanych grą w plażówkę zapraszamy na boiska I LO przy ul. Puszkina 31 w środy o godz. 11.00. Przed nami jeszcze turnieje 15 i 22 lipca oraz 12, 19 i 26 sierpnia.

Wyniki dzisiejszego turnieju:

1.  Ja i On – Arkadiusz Nawrot i Dominik Koliński – 10 pkt
2.  My – Michał Kaniowski i Jakub Kaczmarek – 9 pkt
3.  Półabsolwenci – Jakub Krasowski i Igor Śniady – 7 pkt  (1,04)
4.  Studenci – Kacper Siewruk i Dominik Czerwiński – 7 pkt  (0,96)
5.  Waga ciężka – Krzysztof Kiełbus i Maciej Olejniczak – 7 pkt  (0,90)
6.  Gramy na zero z tyłu – Mateusz Czerwiński i Paweł Wiśniewski – 5 pkt

Relacja w Radiu Gorzów: https://www.radiogorzow.pl/89807/11-turniej-siatkarski-wisniowego-pucharu-lata-w-i-lo/

Młodzieżowy Klub Sportowy PUSZKIN

News

Trwa nabór do Liceum dla Dorosłych

Posted on

Trwa nabór do Liceum dla Dorosłych nazywanego popularnie „wieczorówką”. Jeśli jesteś absolwentką/em zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły podstawowej lub gimnazjum możesz uczyć się w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Nauka u nas kończy się egzaminem maturalnym.

Liceum dla Dorosłych przy ulicy Puszkina 31 istnieje od 1972 roku. 48 lat tradycji i doświadczeń w kształceniu dorosłych gwarantuje wysoką skuteczność.

Jest to szkoła publiczna o stacjonarnej formie kształcenia, w której nie pobiera się czesnego oraz wpisowego. Lekcje odbywają się w dni powszednie, trzy razy w tygodniu w godz. 16.00-21.00. Uczniowie są oceniani na bieżąco, podobnie jak w szkołach dla młodzieży. Promocja następuje po każdym kolejnym semestrze. Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna, czynna również w godzinach popołudniowych, duży wygodny parking oraz kawiarenka. Szkoła posiada windę, dzięki czemu jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Ucząc się u nas, możesz brać udział w imprezach kulturalno-dydaktycznych: wycieczkach, wspólnych wyjściach do kina i teatru.

Podania (druk do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły), trzy fotografie oraz świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, podstawowej lub gimnazjalnej należy składać w sekretariacie szkoły.

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Puszkina 31
66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat jest czynny codziennie w godz. 8.00-14.30.
Serdecznie zapraszamy.

Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe

News

Nagroda im. Tadeusza Kościuszki dla Olivera Heermanna

Posted on

Kilka dni temu w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Tadeusza Kościuszki dla wybitnego absolwenta I LO. Jednogłośnie tytuł ten Rada Pedagogiczna przyznała uczniowi maturalnej klasy 301 Oliverowi Heermannowi. Podczas wręczenia wyróżnienia obecny był Pan Dyrektor Mariusz Biniewski, wychowawca klasy 301 Pan Tomasz Bobin oraz ojciec laureata Pan Volker Heermann.

Oliver jest uczniem, który legitymuje się wieloma osiągnieciami naukowymi. Uzyskał tytuł finalisty m.in.: Olimpiady Języka Niemieckiego w latach 2017-2020; Olimpiady Znajomości Afryki w roku szkolnym 2018-2019; Konkursu Wiedzy o Prawach Ucznia oraz zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Weltsprachen Abitur”.

Oliver pełnił funkcję Rzecznika Praw Ucznia w latach 2018-2020. W kontaktach z uczniami kierował się empatią, był pomocny nie tylko w kwestiach związanych z językiem niemieckim czy historią, ale również potrafił wprowadzić do dyskusji element rozsądku, bywał mediatorem. 

W kontaktach z całą społecznością „Puszkina” cechowała go zawsze wysoka kultura osobista, którą prezentował także, uczestnicząc w różnego rodzaju wykładach i panelach dyskusyjnych. Oliver odznacza się dociekliwością w poszukiwaniu odpowiedzi, bywa wręcz drobiazgowy. Jego poziom przygotowania merytorycznego do dyskusji jest znany społeczności  I LO.

Autor tekstu: prof. Tomasz Bobin
Publikacja: Puszkinowe Centrum Prasowe