Kształcenie na odległość

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 października 2020 r. w sprawie procedury nauczania hybrydowego w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Zarządzenie 19.10.2020 r.

Procedury 19.10.2020 r. 

W związku z nadzwyczajną sytuacją, w naszej Szkole zostają wprowadzone zasady kształcenia na odległość opisane w tym dokumencie. Obowiązują one od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Platformy zdalnego nauczania: