Prawo szkolne

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Statut ZSO nr 1

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

Statut I LO

Kodeks I LIceum Ogólnikształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

Kodeks I LO

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w I LO

Zasady przedmiotowego oceniania

 • ZO z biologii
 • ZO z chemii
 • ZO z edukacji dla bezpieczeństwa
 • ZO z fizyki
 • ZO z geografii
 • ZO z historii i społeczeństwa
 • ZO z historii
 • ZO z informatyki
 • ZO z języka polskiego
 • ZO z języków obcych
 • ZO z matematyki
 • ZO z podstaw przedsiębiorczości
 • ZO z przyrody
 • ZO z religii
 • ZO z wiedzy o kulturze
 • ZO z wiedzy o społeczeństwie
 • ZO z wychowania fizycznego