Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców
 
 Komisja Rewizyjna

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW PRZY I LO W GORZOWIE WLKP:

55 1020 1967 0000 8202 0128 4819

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Puszkina 31
66-400 Gorzów Wlkp.

Przykładowe tytuły wpłat:
Tytuł wpłaty: składka na radę rodziców,  imię i nazwisko ucznia oraz klasa
Tytuł wpłaty: fundusz modernizacyjny,  imię i nazwisko ucznia oraz klasa
Tytuł wpłaty: studniówka, imię i nazwisko ucznia oraz klasa